جستجو:
نزدیک:

دکتر ضیاالدین یزدیان

  • مدیر - ضیاالدین یزدیان
  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ک. شهدا - پ. 25 - ساختمان پزشکان قائم مقام - ط. اول - ک.پ : 1586745418
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

چشم

|

متخصص


ضیاالدین یزدیان
ایران - تهران - منطقه 06 - قائم مقام فراهانی - ک. شهدا - پ. 25 - ساختمان پزشکان قائم مقام - ط. اول - ک.پ : 1586745418
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان چشم پزشکی
ارزیابی
تابستان و سفر