جستجو:
نزدیک:

دکتر سیروس شعبانی

عضو انجمن ریه اروپا و آمریکا و دارای فوق تخصص ریه
  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - نبش خیابان نیستان 7 - مرکز خرید پاسداران - ط. چهارم - واحد 33 - ک.پ : 1666653551

ایران - تهران - منطقه 03 - پاسداران - نبش خیابان نیستان 7 - مرکز خرید پاسداران - ط. چهارم - واحد 33 - ک.پ : 1666653551
مستقردر :

بیمارستان مهر - داروخانه و دراگ استور
بیمارستان میلاد - تامین اجتماعی - داروخانه و دراگ استور
ارزیابی