جستجو:
نزدیک:

شرکت مسکن گستر (انبوه سازان)

  • مدیر - مجید افشار جهان شاهی
  • تهران - منطقه 1 - اندرزگو (چیذر) - نرسیده به خیابان قیطریه - پ. 108 - واحد 3 - ک.پ : 19549
کلمات کلیدی :

شرکت

|

شرکت ساختمانی


مجید افشار جهان شاهی
ایران - تهران - منطقه 01 - اندرزگو (چیذر) - نرسیده به خیابان قیطریه - پ. 108 - واحد 3 - ک.پ : 19549
ارزیابی
تابستان و سفر