جستجو:
نزدیک:

شرکت شاکرین گیربکس - اصفهان

  • مدیر - قاسم شاکرین
  • تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - م. استقلال (مخبرالدوله) - پ. 318 - ک.پ : 1144737631
کلمات کلیدی :

گیربکس

|

گیربکس صنعتی


قاسم شاکرین
ایران - تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - م. استقلال (مخبرالدوله) - پ. 318 - ک.پ : 1144737631
www.shakerin-gearbox.com
ارزیابی