جستجو:
نزدیک:

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

  • مدیر - سیدمحمود امامزاده
  • تهران - منطقه 1 - بازدار (کامرانیه) - خ. پاشا ظهری - نبش کوچه پیروز - پ. 2 - ک.پ : 1937956751

سیدمحمود امامزاده
ایران - تهران - منطقه 01 - بازدار (کامرانیه) - خ. پاشا ظهری - نبش کوچه پیروز - پ. 2 - ک.پ : 1937956751
www.oiecgroup.com
ارزیابی
تابستان و سفر