برنامه سینماها , دریاچه ماهی
دریاچه ماهی

دریاچه ماهی

برنامه سینماها , ملی و راه های نرفته اش
ملی و راه های نرفته اش

ملی و راه های نرفته اش

برنامه سینماها , نگار
نگار

نگار

برنامه سینماها , ماجان
ماجان

ماجان

برنامه سینماها , من و شارمین
من و شارمین

من و شارمین

برنامه سینماها , تابستان داغ
تابستان داغ

تابستان داغ

برنامه تئاتر , شوایک
شوایک

شوایک

برنامه تئاتر , اپراتور نسل چهارم
اپراتور نسل چهارم

اپراتور نسل چهارم

برنامه تئاتر , هفت عصر هفتم پاییز
هفت عصر هفتم پاییز

هفت عصر هفتم پاییز

برنامه تئاتر , نمایش کمدی ۵۰ کیلو مطرب
نمایش کمدی ۵۰ کیلو مطرب

نمایش کمدی ۵۰ کیلو مطرب

برنامه تئاتر , نمایش کمدی باز هم عشق
نمایش کمدی باز هم عشق

نمایش کمدی باز هم عشق

برنامه کنسرت و موسیقی , مهدی یراحی
مهدی یراحی

مهدی یراحی

برنامه کنسرت و موسیقی , نیما علامه و مهران مستى
نیما علامه و مهران مستى

نیما علامه و مهران مستى

برنامه کنسرت و موسیقی , هوروش بند (تمدید شد)
هوروش بند (تمدید شد)

هوروش بند (تمدید شد)

برنامه کنسرت و موسیقی , احسان خواجه امیری (تمدید شد)
احسان خواجه امیری (تمدید شد)

احسان خواجه امیری (تمدید شد)

برنامه کنسرت و موسیقی , مهدی جهانی (تمدید شد)
مهدی جهانی (تمدید شد)

مهدی جهانی (تمدید شد)

برنامه فرهنگی , نمایشگاه نقاشی حسین عدالتخواه
نمایشگاه نقاشی حسین عدالتخواه

نمایشگاه نقاشی حسین عدالتخواه

برنامه فرهنگی ,  نمایشگاه نقاشی سلمان خوشرو
نمایشگاه نقاشی سلمان خوشرو

نمایشگاه نقاشی سلمان خوشرو

برنامه فرهنگی , واقعیت های رویایی
واقعیت های رویایی

واقعیت های رویایی

برنامه فرهنگی , جشنواره هنر برای صلح در خانه هنرمندان ایران
جشنواره هنر برای صلح در خانه هنرمندان ایران

جشنواره هنر برای صلح در خانه هنرمندان ایران

برنامه فرهنگی , منم آرش
منم آرش

منم آرش

۲۷

شهریور

  • روز شعر و ادب پارسی
  • روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار

۲۸

شهریور

۲۹

شهریور

۳۰

شهریور

۳۱

شهریور