جستجو:
نزدیک:

ونوس (هتل آپارتمان)

  • مدیر - جلال شیرین
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 31 - ک.پ : 1569718511

جلال شیرین
ایران - تهران - منطقه 07 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 31 - ک.پ : 1569718511
www.hotelvenus.ir
ارزیابی
تابستان و سفر