جستجو:
نزدیک:

شرکت ملی نفتکش ایران

  • مدیر - محمد سوری
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. عاطفی شرقی - پ. 35 و 42 - ک.پ : 1917797163
شرکت ملی نفتکش ایران - سوری

محمد سوری
ایران - تهران - منطقه 03 - آفریقا (جردن) - خ. عاطفی شرقی - پ. 35 و 42 - ک.پ : 1917797163
روابط عمومی

(روابط عمومی)
ایران - تهران
ارزیابی
تابستان و سفر