جستجو:
نزدیک:

دکتر احمدرضا درستی

  • تهران - منطقه 6 - فرصت شیرازی - نرسیده به خیابان جمالزاده - پ. 83 - ساختمان 111 - واحد a9 - ک.پ : 1419813966
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

تغذیه

|

متخصص


ایران - تهران - منطقه 06 - فرصت شیرازی - نرسیده به خیابان جمالزاده - پ. 83 - ساختمان 111 - واحد a9 - ک.پ : 1419813966
www.tums.ac.ir/facuties/dorostim
ارزیابی
تابستان و سفر