جستجو:
نزدیک:

کارخانه پلان

سماور برقی پلان علاوه بر داشتن نشان استاندارد ایران و دارای نشان CE از اروپا نیز می باشد.
  • مدیر - پرویز قندریز
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 15 - نرسیده به سایپا - ک.پ : 1396115311

پرویز قندریز
ایران - تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 15 - نرسیده به سایپا - ک.پ : 1396115311
www.plansamovar.net
ارزیابی
تصاویر
تابستان و سفر