جستجو:
نزدیک:

دکتر علیرضا برادران رفیعی

  • مدیر - علیرضا برادران رفیعی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - ساختمان آفتاب - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 19137
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

چشم

|

فوق تخصص

|

قرنیه

|

متخصص


علیرضا برادران رفیعی
ایران - تهران - منطقه 03 - دستگردی (ظفر) - ساختمان آفتاب - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 19137
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان چشم پزشکی
ارزیابی