صنایع، معادن و فلزات

صنایع پلاستیک و لاستیک، سلولزی (چوب، کاغذ، شیشه) ، شیمیایی، فلزی، نفت و پتروشیمی، معدن و. . .