زنجان کامیون

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 13 - شهرک نمایشگاه های کامیون های سنگین - فاز 1 - پ. 41