اکباتان (شبانه روزی)

  • مدیر - فرهاد - نازنین نجات - نبوی
  • تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 1 - سوپر 8 - ک.پ : 1394773437
  • ،
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

دکتر آذر رحیم پناه - متخصص توانبخشی
ارزیابی