شرکت کارا در سازه

  • مدیر - مهدی مهدی زاده
  • تهران - منطقه 3 - گاندی جنوبی - خ. 5 - پ. 22 - ط. پنجم - واحد 501 - ک.پ : 1517743414