سفرهای شیرین

  • فارس - شیراز - شهرک گلستان - بین فلکه اول و دوم - نبش خیابان تلاش