منطقه 7 مخابراتی - ولی عصر

  • تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک)
  • ، ،