شرکت گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان

  • مدیرعامل - شهامت تفضلی مهرجردی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 13 - جنب کاشی ایرانا - خ. امید - ک. ششم شرقی - پ. 1