سپید قزل دشت مهاباد

  • مدیر - ابراهیم کابانی
  • آذربایجان غربی - اشنويه - مهاباد - کیلومتر 17 جاده ارومیه - جنب نیروگاه برق روستای قزل قویی
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی