غدیر الکتریک

  • مدیر - مصطفی میری
  • تهران - منطقه 13 - 17 شهریور - خ. بیگلو تهرانی - ک. قائم مقامی - پ. 66