عزتی

  • مدیر - صادق عزتی
  • آذربایجان غربی - سلماس - طالقانی - تقاطع خیابان صدوقی
ارزیابی