شرکت بید پلاستیک

  • مدیر - محمود قلیچ خانی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - خ. 1 - پ. 25 - ط. دوم - ک.پ : 1533865184