شرکت سینا (کامیون - اتوبوس - وانت تک کابین و دوکابین)

  • مدیر - مهدی قراگزلو
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1404 - ک.پ : 1913877111
  • ، ، ،