سیمین مبدل

  • مدیر - مهران شریفی
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار بهارستان - خ. گل آذین - گل آذین 2 - سالن قطعه 2 - سالن شماره 1
  • ،
  • ،