صنایع شیمی ساختمان آبادگران

  • مدیر - سیدالبرز مجذوب حسینی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. قندی (پالیزی) - پ. 65 - واحد 1 - ک.پ : 1554744551