امید بخدا

  • آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه شریعتی - مغازه های سنگی - پ. 40
  • ،