ماه رایانه

  • مدیر - امیر مسعود افشاری نیا
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - مجتمع کامپیوتر پایتخت - ط. دوم - واحد 265 - ک.پ : 1969765635
  • ،