شرکت حباب پلاستیک روز

  • مدیر - صادقی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - تقاطع خیابان نفت - ساختمان 147 - ط. سوم - واحد 13 - ک.پ : 1438653161