شرکت سازمندگستر

  • مدیر - کمال حسینی
  • آذربایجان شرقی - تبريز - چهارراه آبرسان - مجتمع کامپیوتر مسعود - ش. 4
  • ،