دکتر هانری آوانیس زاده

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. عضدی (آبان) - پ. 86 - بیمارستان آبان - ک.پ : 1598717713
  • ،
مستقردر :

بیمارستان حضرت علی اصغر - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی