شرکت نگین مصالح

  • مدیر - علی پلنگی
  • شهریار - شهرک اندیشه - فاز 1 - روبروی شرکت میزان ساعت