خدمات فنی میلاد

  • مدیر - فرزاد محمدی
  • کردستان - سنندج - م. نبوت - خ. 11 متری