آذر آسمان

  • مدیر - ستار تبریزی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - بین ابوریحان و حکیم نظامی - نرسیده به برجهای زمرد
  • ،