شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

  • مدیرعامل - نادر افشار ابراهیمی
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. خدامی - پ. 63 - ک.پ : 1994849475