کارخانه تولید نمک طعام سیرجان (ریفان)

  • کرمان - سیرجان - جاده شیراز - کیلومتر 2 - روبروی پمپ بنزین
کلمات کلیدی :

نمک

ارزیابی