منطقه 8 مخابراتی - شهیدمطهری

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس) - جنب بیمارستان 501 ارتش
  • ، ،