خانه بهداشت کارگری - سازمان توسعه راه های ایران

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 6 - جنب دیزل نیرو - ک.پ : 1398838511