کمالشهر - حوزه 22 و 23 و 41

  • البرز - کرج - کمال شهر - خ. امام - جنب میدان شهرداری
  • ،