شرکت کابل افشان تهران

  • مدیر - شفیعی
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - ک. اول - ش. 19 - واحد 16 - ک.پ : 1911933593
  • ،
کلمات کلیدی :

برق

|

تولید

|

سیم

|

کابل

|

سیم، کابل

ارزیابی