ندیم

  • مدیر - مصطفی ندیم زاده
  • تهران - منطقه 9 - فرودگاه مهرآباد - روبروی ترمینال 2 - ک.پ : 1387839111
  • ،