شرکت شهاب خودرو

  • مدیر - حسین چوپان کاره
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9 - ک.پ : 1399735711