گروه نرم افزاری پیوست (ایتک)

  • مدیر - مسعود نیکخواه
  • تهران - منطقه 2 - بلوار دریا - شکوفان دوم - پ. 11