شرکت نساج رنگ

  • مدیر - مجید جعفری
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه - پ. 152 - ک.پ : 1533694814
کلمات کلیدی :

نساجی

ارزیابی