مرکز تحقیقات گرمسیری و عفونی - علوم پزشکی شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. کمالی - مرکز پزشکی لقمان حکیم - ک.پ : 1333635445