فیروزکوه - حوزه 1 و 2

  • فيروزکوه - پاسداران - روبروی مخابرات - پ. 173