آذرگشت ملکی

  • مدیر - محمد ملکی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - ولی عصر - فلکه بزرگ - جنب بانک صادرات