همای ایران

  • مدیر - اصغرعلی عباسی
  • اردبیل - اردبیل - م. ساعت - روبروی مصلی - پ. 42
  • ،