مهر پرواز

  • مدیر - سیدکاظم موسوی
  • اردبیل - اردبیل - امام خمینی - روبروی پادگان چمران