المعصوم

  • مدیر - محمدمهدی گل شریفی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - نبش خیابان اسکندری - ساختمان زائر - ط. دوم - واحد302 - ک.پ : 1311955316