شرکت بهنوش ایران - شعبه 2 (بیلاسو)

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - بعد از چهارراه ناسیونال - جنب کمک فنرسازی ایندامین سایپا - ک.پ : 1386143351
  • ،
ارزیابی